Προϊόντα

Τα ζωικά υποπροϊόντα μετά τη θερμική τους επεξεργασία μεταποιούνται σε ζωικες πρωτεϊνες και ζωικό λίπος.

Η μεταποιημένη ζωική πρωτεϊνη χρησιμοποιείται για τροφή ζώων συντροφιάς (petfood), τα κρεατοστεάλευρα για οργανικά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους, είτε για χρήση σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου, ενώ το λίπος για εμπλουτισμό των ζωοτροφών (petfood) ή για βιοντίζελ ή για παραγωγή καλλυντικών.

Μεταποιημένη Ζωική Πρωτεΐνη

Τετηγμένο Λίπος

Επικοινωνήστε μαζί μας