Επικοινωνία

Αδρανοποίηση Ζωικών Υποπροϊόντων - BIOEXIS

Εργοστάσιο: Πεπονιά Νεάπολης Βοϊου Κοζάνης
Τηλ. +302468770510
Fax: +302467890120

Επικοινωνήστε μαζί μας