Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης περιλαμβάνουν τις πιο κάτω μονάδες διαχείρισης:

  • Γραμμή θερμικής επεξεργασίας (rendering) ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 2 με κωδικό έγκρισης της κτηνιατρικής υπηρεσίας: 215Υ2EL58M
  • Δύο γραμμές θερμικής επεξεργασίας (rendering) ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 3 με κωδικό έγκρισης της κτηνιατρικής υπηρεσίας: 273Υ3EL58M
  • Mονάδα αποτέφρωσης ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 με κωδικό έγκρισης της κτηνιατρικής υπηρεσίας: 216Υ123EL58LP
  • Μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1.

Επικοινωνήστε μαζί μας