Αδρανοποίηση Ζωικών Υποπροϊόντων "BIOEXIS"
στην Κοζάνη - Νεάπολη

Η επιχείρησή μας ιδρύθηκε στην Κοζάνη – Νεάπολη το 2008 με τον διακριτικό τίτλο BIOEXIS και το αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η διαχείριση – αδρανοποίηση ζωικών υποπροϊόντων.

Τα ζωικά υποπροϊόντα προέρχονται κυρίως από τη σφαγή ζώων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, από την παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης όπως τα γαλακτοκομικά, και από τη διαδικασία απόρριψης των νεκρών ζώων στα πλαίσια μέτρων ελέγχου ασθενειών.

Ανεξάρτητα από την πηγή τους, αποτελούν δυνητική απειλή για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον, οπότε προκειμένου να ελεγχθεί επαρκώς η απειλή αυτή δόθηκαν ειδικές οδηγίες, είτε κατευθύνοντας τα προϊόντα αυτά προς ασφαλείς τρόπους απόρριψης, είτε χρησιμοποιώντας τα για διαφορετικούς σκοπούς, εφαρμόζοντας αυστηρούς όρους οι οποίοι ελαχιστοποιούν τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία.

Η εταιρεία μας BIOEXIS, με έδρα της τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, που βρίσκονται σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο εμβαδού 45.000 τ.μ. στην Πεπονιά στη Νεάπολη - Κοζάνη (281832.455, 4461802.424), εξειδικεύεται στην αδρανοποίηση των ζωικών υποπροϊόντων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας.

Η επιχείρησή μας είναι στελεχωμένη με έμπειρο προσωπικό και λειτουργεί στα πλαίσια του Κανονισμού 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Εφαρμοστικός Κανονισμός 142/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), κανονισμός με τον οποίο οι Ευρωπαϊκές Αρχές θέσπισαν μέτρα για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, όσον αφορά στα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα αυτών.

Στις εγκαταστάσεις μας στη Νεάπολη – Κοζάνη, βασισμένοι στην αξιοπιστία μας, τη συνέπειά μας και στις γνώσεις μας σχετικά με την αδρανοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, εκτελούμε τις εργασίες μας, χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας, φιλικό προς το περιβάλλον, εξοπλισμό, που εγγυάται άρτια αποτελέσματα, ενώ διαθέτουμε ειδικά διαμορφωμένο ιδιόκτητο στόλο για την μεταφορά των υποπροϊόντων.

Επικοινωνήστε μαζί μας