Αδρανοποίηση Ζωικών Υποπροϊόντων "BIOEXIS" στην Κοζάνη - Νεάπολη


Η επιχείρησή μας ιδρύθηκε στην Κοζάνη – Νεάπολη το 2008 με τον διακριτικό τίτλο BIOEXIS και το αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η διαχείριση – αδρανοποίηση ζωικών υποπροϊόντων.

ΕΙΣΟΔΟΣespa